Disclaimer

Talloze wetenschappelijke publicaties tonen de desinfecterende werking aan van UV-C licht. Desalniettemin kan de fabrikant van de COBstr Box in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of ziektes die zouden kunnen ontstaan.

De COBstr Box is een niet-medisch gekeurd apparaat. Het gebruik ervan is op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Met de aankoop van de COBstr Box ontslaat de koper de fabrikant van alle verantwoordelijkheid voor lichamelijk letsel. Letsel kan worden opgelopen door het niet in acht nemen van voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of richtlijnen.

Het is gevaarlijk om met het blote oog te kijken in UV-C licht.

Het is gevaarlijk om de huid bloot te stellen aan UV-C licht.

UV-C licht kan bepaalde materialen zoals kunststof aantasten. Dit is mede afhankelijk van de toegepaste dosis. Met de aankoop van de COBstr Box ontslaat de koper de fabrikant van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan producten die in het apparaat worden geplaatst.